ورود
عضویت
گروه های علمی مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
نام‌ونام‌خانوادگی
علیرضا صیادمنصور
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
sayadmansour@ut.ac.ir sayadmansour@wrc.ir
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
دانشگاهی کارشناسی فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی 1390
دانشگاهی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران 1392
دانشگاهی دکتری فلسفه محض دانشگاه تهران 1396
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395 ادامه دارد
دبیر کارگروه روابط بین الملل انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1393-1391
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
- - -
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
منطق عمومی (1 و 2) دانشگاه مذاهب اسلامی-شعبه تهران 1394-1392 ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی الاهیات (تمامی گرایشها)
آشنایی با کلیات علوم عقلی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی-شعبه تهران 1395-1394 ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی الاهیات (تمامی گرایشها)
زبان تخصصی فلسفه (1 و 2) دانشگاه مذاهب اسلامی-شعبه تهران 1395-1393 ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی الاهیات (گرایش فلسفه و عرفان اسلامی)
فلسفه اخلاق دانشگاه دولتی لرستان 1395-1394 ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی الاهیات (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی)
کلام جدید دانشگاه دولتی لرستان 1395-1394 ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی الاهیات (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی)
حکمت متعالیه (نهایه و بدایه الحکمه) حوزه علمیه مجدالدوله 1395-1394 ارائه شده برای طلاب پایه 7 و 9
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
پدیدارشناسی خشونت در رابطه ¬های خانوادگی: یک رویکرد اخلاقی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395
تمثیل مادری و نظریه ارزش در پدیدار شناسی اخلاقی امانوئل لویناس مرکز تحقیقات زن و خانواده 1397
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
Educational Technology along with the Uncritical Mass vs. Ethics 2013 British Journal of Educational Studies
Content Analysis of Love in the Context of Plato and Avicenna 2016 Quarterly of Wisdom and Philosophy
ماهیت شهود عقلی در طرح اخلاق مشرقی ابن سینا 1392 فصلنامه تاریخ فلسفه
مسئولیت اخلاقی در اندیشه امانوئل لویناس؛ انفعال من دربرابر دیگری 1393 دوفصلنامه پژوهشهای فلسفی
بازبینی نظام اخلاق اداری با تکیه بر اخلاق دیگری محور امانوئل لویناس 1394 فصلنامه پژوهشهای اخلاقی
روايت لويناس از مسئوليت اخلاقی به مثابه واقعيت انضمامی من ؛ گريزناپذير و تقارن ناپذير 1395 دوفصلنامه شناخت
بدن مندی سوژه در میانه هستی شناسی و اخلاق: واکاوی پدیدارشناسانه بدن در اندیشه مارتین هایدگر و امانوئل لویناس 1397 فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی
دلایل عدم اهتمام ایرانیان به منطق جدید 1387 فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
- - - - - - - - - - -
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
Muslims' Logical Research: A Necessity for Unifying Controversial Drives بین المللی-خارجی ارائه مقاله کامل بصورت شفاهی Brazil UNILOG
نیازهای مادی روزانه: افقی در پدیدارشناسی برای گسترش مرزهای اخلاق دینی داخلی (دانشجویی) ارائه مقاله کامل بصورت شفاهی ایران دومین همایش دانشجویی فلسفه، گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس 1394
امانوئل لویناس و اثر هنری: امکان بازکشف امر اخلاقی در تجربه زیباشناسانه داخلی ارائه مقاله کامل بصورت شفاهی ایران اولین هم اندیشی هنر و اخلاق، فرهنگستان هنر 1394
انسان بالعرض، فناوری و اخلاق بالعرض اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
• علامه طباطبایی(ره) و اصل صیانت ذات: تبیینی اخلاقی از نسبت این اصل با خشونت خانگی ملی ارائه مقاله ایران همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
انگلیسی پیشرفته زبان دوم (عالی)
عربی متوسط
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17181
کاربران آنلاین :     5
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397