گروه های علمی مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
نام‌ونام‌خانوادگی
محمدرضا زیبایی‌نژاد
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
zibaei@wrc.ir
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
حوزوی سطح 4 - - -
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
مسئول مركز تحقيقات زن و خانواده مركز تحقيقات زن و خانواده 77 از سال 77 تاکنون
عضو كميسيون اعطای مجوز به واحدهای پژوهشی حوزه 89 از سال 89
عضو شورای سياست‌گذاري حوزه‌هاي علميه خواهران 91 بمدت یکسال
عضو شورای تخصصی حوزوی وابسته به شوراي عالی انقلاب فرهنگی 91 ---
عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1394 ادامه دارد
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
•حوزه زن و خانواده
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
علوم حوزوی حوزه از سال 1364 - - -
خانواده در اسلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - - - مقطع فوق لیسانس
کارورزی مطالعات زنان مرکز تحقیقات زن و خانواده - - - - - -
خانواده در اسلام موسسه سبک زندگی 94 - - -
زن در نگاه اندیشمندان مسلمان دانشگاه ادیان و مذاهب 93 الی 94 مقطع دکتری
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• کتــــب
عنوان تاریخ انتشار محل نشر شابک توضیحـــات
درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت 1375 قم - - - - - -
درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام 1379 قم - - - با همکاری حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی
مسیحیت‌شناسی مقایسه‌ای 1382 - - - - - - - - -
خانواده، جنسیت و نظام تربیتی رسمی 1391 قم - - - - - -
هویت و نقش‌های جنسیتی 1388 قم - - - با همکاری گروهی از نویسندگان
فمینیسم و دانش‌های فمینیستی 1382 قم - - - با همکاری گروهی از نویسندگان
آسیب‌شناسی خانواده 1390 قم - - - با همکاری گروهی از نویسندگان
اشتغال زنان 1390 قم - - - با همکاری گروهی از نویسندگان
نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری 1385 قم - - - - - -
تحلیلی بر مهم‌ترین مسائل زن و خانواده در ایران 1393 قم - - - بیانیه‌های دوازده‌گانه مرکز تحقیقات زن و خانواده
عیسی(ع) و اخلاق 1394 تهران - - - نشر سروش
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
فقه اطلاع‌رسانی 1376 به منظور ارائه به سمینار اخلاق خبرنگاری - - -
درآمدی بر فقه رسانه‌ها 1377 سروش - - -
فمینیسم اسلامی؛ واقعیت‌ها و چالش‌ها 1380 - - - - - -
اصول شخصیت زن از نگاه اسلام 1381 - - - - - -
جریان‌شناسی نهضت زنان در غرب 1381 - - - - - -
جریان‌شناسی نهضت زنان در ایران 1381 - - - - - -
چالش‌های زنان در جامعة اسلامی و راهکارهای گسترش فرهنگ فاطمی 1381 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
زنان و کارآمدی خانواده، راهبرد استراتژیک نظام اسلامی 1382 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
گزارش تحلیلی از روند الحاق ایران به کنوانسیون 1382 - - - - - -
بازشناسی یک رویکرد؛ الحاق ایران به کنوانسیون 1382 - - - - - -
وضعیت زنان در نگاه اسلام و فمینیسم 1382 - - - - - -
نقدی بر حقوق فمینیستی 1382 - - - - - -
پوشش و آرایش؛ آسیب‌ها و راهبردها 1383 حوراء، شماره 9 - - -
سازمان‌های غیردولتی؛ ما و نظام سرمایه‌داری 1383 حوراء، شماره 7 - - -
زنان و بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی 1383 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
مسئله بین‌الملل زنان؛ عرصه تقابل دو دیدگاه 1384 حوراء، شماره 11 - - -
بازخوانی هویت زنانه (بیانیه) 1384 حوراء، شماره 14 و15 - - -
تأملاتی درباره دایرةالمعارف زن ایرانی - - - - - - - - -
زن و خانواده در سیره پیامبراکرم (ص) - - - حوراء، شماره 20 - - -
نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان - - - حوراء، شماره 23 - - -
فمینیسم اسلامی، واقعیت‌ها و چالش‌ها 1379 از مجموعه مقالات مسائل و مشکلات زنان، اولویت‌ها و رویکردها - - -
نگاهی دیگر به روسپی‌گری؛ علل، پیامد و رویکردها 1385 - - - - - -
آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده (بیانیه) - - - حوراء، شماره 20 - - -
خانواده ایرانی؛ تأملات و پرسش‌ها - - - حوراء، شماره 19 - - -
فرهنگ عفاف؛ خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها 1386 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
واقعیت‌های طلاق، مسئولیت‌های ما (نگاهی به عوامل، پیامدها و بایسته‌های طلاق در جامعه ایرانی) 1386 - - - - - -
جنسیت و آموزش 1387 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
آسیب‌شناسی روابط زوجین 1387 - - - - - -
تفاوت‌ها، هویت و نقش‌های جنسیتی 1388 - - - - - -
بازتولید خانواده ایرانی 1388 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
زن و خانواده در بازخوانی سنت پیامبر(ص) 1388 - - - - - -
آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده در ایران 1388 - - - - - -
زن، خانواده و اصلاح الگوی مصرف 1388 - - - - - -
اشتغال زنان؛ عوامل، پیامدها و رویکردها (از نگاه مدیریت اجتماعی) 1388 - - - - - -
خانواده و مصرف کالاهای فرهنگی جدید 1389 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
زن، خانواده، سیاست؛ مسئولیت‌ها، نگرانی‌ها و بایسته‌ها 1389 - - - - - -
دلالت‌ها و عوامل مؤثر بر کنش‌های خانواده ایرانی 1390 بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن - - -
الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده 1390 - - - - - -
گفتمان خانواده 1391 بیانیه تحلیلی مرکز تحقیقات زن و خانواده - - -
تحولات جمعیتی در ایران 1392 بیانیه تحلیلی مرکز تحقیقات زن و خانواده - - -
مناسبات حاکمیت و خانواده، ضرورت بازنگری در رویکردها 1393 بیانیه تحلیلی مرکز تحقیقات زن و خانواده - - -
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
• مصاحبه و گفت‌وگوهای علمی
عنوان نحوه انتشار تاریخ انجام توضیحـــات
- - - - - - - - - - - -
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
- - - - - - - - - - - - - - -
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
رتبه دوم پایه هفتم حوزه 1367 - - -
رتبه اول پایه هشتم حوزه 1368 - - -
برگزیدة پانزدهمین کتاب سال حوزه 1392 کتاب خانواده، جنسیت و نظام تربیت رسمی
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
- - - --- - - - - - - --- - - -
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
عربی متون تخصصی - - -
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397