ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
                 
شروع دوباره


آخرین‌ نشریات1 مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان - علمی ...
2 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
3 مطالعات زبان فرانسه - دانشگاه اصفهان - علمی پژوهشی
4 اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشكی مشهد - علمی پژوهشی
5 مدیریت ورزشی (حرکت) - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
6 سلامت و مراقبت (دانشکده پرستاری و مامایی سابق) - دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل
7 زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی تهران - علمی پژوهشی
8 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ...
9 روان‌شناسی اجتماعی (يافته‌های نو در روان‌شناسی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز - مصوب دانشگاه ...
10 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - دانشگاه خوارزمی تهران - علمی پژوهشی
11 تحقیقات علوم قرآن و حدیث - معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا - علمی پژوهشی
12 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - علمی پژوهشی
13 جلوه هنر - دانشگاه الزهرا(س)، معاونت پژوهشی - علمی ترویجی
14 پژوهش‌های روستایی - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
15 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) - دانشگاه مذاهب اسلامی - علمی ترویجی
16 پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد - علمی ...
17 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) - علمی پژوهشی
18 حیات - دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران - علمی پژوهشی
19 توسعه محلي (روستايي - شهري) - دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
20 پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی - انجمن روان‌شناسی اجتماعی ایران - علمی پژوهشی
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17076
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397