گروه های علمی مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
نام‌ونام‌خانوادگی
سید‌محمدحسین هاشمیان
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
- - -
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
دانشگاهی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه باقرالعلوم (ع)
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
- - -
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
تدریس درس سیاستگذاری در فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)
تدریس فلسفه تئوری های مدیریت و سازمان دانشگاه باقرالعلوم (ع)
زبان تخصصی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محیط شناسی راهبردی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
طراحی دوره دکتری سیاستگذاری فرهنگ 1388
کیفیت در قلمرو سازمانهای فرهنگ 1390
درآمدی بر راهبردهای ارتباطاتی جامعه المصطفی 1390
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
ارائه مدل بومی سیاستگذاری فرهنگ 1387
الزامات کلان ساختاری دولت اسلامی 1389
جوانان و تولید علم بومی 1387
جستاری پیرامون کیفیت در قلمرو فرهنگ 1389
ررسی نسبت میان دو پارادیم انتظار و مدیریت استراتژیک 1386
مقدمه ای بر بهره وری در سازمان های فرهنگی 1388
کارکردها و ک‍ژکارکردهای سازمانهای غیردولتی در ارتقای سرمایه اجتماعی 1388
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
طراحی استعاره راه جهت تبیین هستی شناسانه سازمان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)
بازخوانی مولفه های کلیدی مدیریت از منظر پست مدرنیسم معرفتی دکترا دانشگاه تهران
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
طراحی الگوی ارزیابی نظام تبلیغ دینی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی)
سیاست پژوهشی عرفانهای نوظهور پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
طراحی الگوی نیازسنجی پژوهشی حوزه های علمیه معاونت پژوهش حوزه علمیه قم
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
- - - - - - - - - - -
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
انگلیسی پیشرفته
عربی پیشرفته
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17276
کاربران آنلاین :     6
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397