ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
                 
شروع دوباره


آخرین‌ نشریات1 گنجینه اسناد - سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - علمی پژوهشی
2 نقد زبان و ادبیات خارجی - دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی
3 ادب عربی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
4 پژوهش‌های روستایی - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
5 توسعه محلي (روستايي - شهري) - دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
6 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، گروه پژوهشی رفاه اجتماعی - علمی پژوهشی
7 زنان مامایی و نازایی ایران - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - علمی پژوهشی
8 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) - دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران - علمی ...
9 پژوهش‌هاي فقهی (پژوهش‌های دینی) - دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
10 پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان‌های خارجی سابق) - دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه ...
11 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) - علمی پژوهشی
12 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق) - مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
13 پژوهشنامه زنان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - علمی پژوهشی
14 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
15 تحقیقات نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان - علمی پژوهشی
16 دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - دانشكده پرستاري و مامايي اروميه - علمی پژوهشی
17 مطالعات اجتماعی ایران - انجمن جامعه‌شناسی ایران - علمی پژوهشی
18 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - علمی پژوهشی
19 شعر پژوهی (بوستان ادب سابق) - دانشگاه شیراز - علمی پژوهشی
20 مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - مصوب دانشگاه آزاد
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16105
کاربران آنلاین :     33
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394