ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران ( مراکز تولد دوباره، خانه خورشيد)
تعداد صفحات 27
نویسنده طلیعه خادمیان - زهرا قناعتیان
مشخصات نشریه فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناختی (پژوهشنامه علوم اجتماعي سابق) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار - علمی پژوهشی سال 2 شماره 4
تاریخ انتشار زمستان - 1387
زبان فارسی
کلید واژه اعتیاد  اعتیاد زنان  عوامل اجتماعی  مراکز بازپروری زنان  
موضوع آسيب‌شناسي اجتماعي زنان     زن و اعتياد / اعتياد زنان / خانواده و اعتیاد     طلاق     روابط خانوادگي     روابط زوجين    
چکیده هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر است به عبارت دیگر، در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل اجتماعی بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مؤثر است؟ رویکرد متفاوت و نو این تحقیق، پرداختن به زنان معتاد در مراکز بازپروری تولد دوباره و خانه خورشید است که بویژه در مرکز تولد دوباره این گونه پژوهش‌ها در خصوص زنان به این صورت و با این حجم نمونه انجام نشده است. فرضیات از چهار دیدگاه نظری عمده یعنی نظریه فشار آگینو، نظریه یادگیری ساترلند، نظریه بوم شناختی شاو و مکی، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی استنتاج شدند. که متغیرهای مستقل عبارتند از نابسامانی خانوادگی،‌از هم گسستگی خانوادگی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی،‌ در دسترس بودن مواد مخدر، اعتیاد اعضای خانواده، گروه همسالان و نظارت والدین و متغیر وابسته شدت اعتیاد، نوع ماده مصرفی و نحوه استعمال مواد می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی است و داده‌های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه و با شیوه نمونه‌گیری نمونه در دسترس با حجم نمونه 200 از زنان معتاد دو مرکز تولد دوباره و خانه خورشید جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند کای اسکوئر، ضرایب همبستگی کرامز و گاما و رگرسیون چند متغیره خطی به کمک نرم‌افزار (SPSS) مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهد از هم‌گسستگی خانواده زن و شوهری، از هم‌گسستگی خانواده پدر و مادری،‌ نابسامانی خانواده زن و شوهری، پایگاه اقتصادی – اجتماعی،‌در دسترس بودن مواد مخدر، اعتیاد اعضای خانواده از عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است.

کد مقاله 9221
تعداد بازدید 1268

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16605
کاربران آنلاین :     19
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394