بسم الله الرحمن الرحیم
Bullet w w w . w r c . i r  

          اضافه به علاقه مندیها           ارسال به دوست           پرینت             بازگشت  

10624
1391/2/28
184
11
سیدعلیرضا هاشمی
نجوای فرهنگ - علی صادق مقدسی - علمی تخصصی
1
اول
پائیز - 1385
فصلنامه

مهریه     مراسم ازدواج     عقدکنان     حنابندان     پاگشا     شیرینی خوران     عروس بران    

ازدواج     مراسم ازدواج     خواستگاري و نامزدي    

رسم و آیین های عقد و عروسی در استان همدان خصوصیات ویژه ای دارد. در این استان پس از انقلاب دختر، بزرگان دو خانواده برای بستن قرارداد ازدواج که شامل فرج، شیربها، مهریه و امثال آن می باشد، جمع می شوند که به این مراسم قندخوران می گویند. فرداری آن شب خانواده عروس و داماد برای انجام عقدکنان و خریداری جهیزیه که به آن نکاح کُنُو گویند به شهر می روند. در این استان، داماد به هیچ عنوان نمی تواند به خانه نامزدش برود مگر آنکه مراسم پاگشو یا پاگشا انجام شود. مراسم جاهل نشان، لنگری خوران و حنابندان از دیگر مراسمی هستند که در شب های قبل از عروسی اجرا می شوند. در نهایت پس از ردوبدل لباس های عروسی به وسیله زنان فامیل بین عروس و داماد با انجام مراسم تخت نشینی و عروس بران که با بردن عروس به خانه داماد انجام می شود، مراسم پایان می یابد.

دانلود دانلود