بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مقایسه‌ی سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دو همسری
شماره ویرایش
تعداد صفحات 22
نویسنده احمد اعتمادی - جواد ابراهیمی
مشخصات نشریه فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق) - مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی شماره 4 پیاپی 31
تاریخ انتشار زمستان - 1389
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان فارسی
کلید واژه خانواده تک‌همسر  عملکرد خانواده  خانواده دوهمسری(دوزنی)  خانواده  سلامت روانی  
موضوع آسيب‌شناسي خانواده     انواع خانواده     بهداشت و سلامت زنان/ زن و سلامت/ خانواده و سلامت     تعدد زوجات / ازدواج مجدد / چند همسري     خانواده/ اركان خانواده / ساختار خانواده    
چکیده پژوهش کنونی عبارت است از مقایسه‌ی سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دو همسری (دو زنی) شهرستان خواف، جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی-فیزیک) است که در دبیرستان های دولتی شهر خواف در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بوده اند. از میان جامعه، تعداد 30 پسر و 38 دختر متعلق به خانواده های دو همسری با روش نمونه گیری در دست‌رس و همان تعداد دختر و پسر نیز از خانواده های تک همسری (معمولی) با روش تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق، روش علی-مقایسه ای است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فروانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون t برای دو گره مستقل) استفاده می شود. ابزار سنجش نیز چک لیست (SCL 90-R) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرزندان خانواده های تک همسری در مولفه های اضطراب، شکایت های جسمانی، وسواس، پرخاش گری، روان پریشی و حساسیت در روابط فردی نسبت به فرزندان خانواده های دو همسری از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند. اما بین افکار پارانوئیدی، افسردگی و فوبیای آن ها تفاوتی معنادار وجود نداشت.

کد مقاله 7334
تعداد بازدید 1185

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397